Dailė

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriuje mokiniams suteikiami tvirti vizualinės kūrybos pagrindai. Jaunesnėse klasėse įgyjamos pamatinės plastinės raiškos žinios ir gebėjimai. Vyresniosiose klasėse ugdomi specializuoti tapybos, grafikos, skulptūros ir dizaino sričių gebėjimai kartu su papildomais keramikos, vitražo, tekstilės, kompiuterinio maketavimo ir modeliavimo dalykais. Mokyklą baigę dailės skyriaus mokiniai sėkmingai studijuoja Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, aktyviai dalyvauja profesionaliame meno pasaulyje.


Reikalavimai

Priimant į visas dailės skyriaus klases vykdomi šie patikrinimai:

 1. Piešimo užduotis.
 2. Piešiamas vieno arba kelių objektų natiurmortas. Priemonės: paprasti grafitiniai pieštukai.

 3. Tapybos užduotis.
 4. Tapomas natiurmortas. Priemonės: guašas arba akrilas.

 5. Kompozicijos užduotis.
 6. Kuriama siužetinė kompozicija pagal užduotą temą. Priemonės: guašas arba akrilas.

 7. Darbų aplankas.
 8. Priėmimo dieną pristatomas 20-30 darbų rinkinys. Kūriniai gali būtį įvairių formatų ir atlikimo technikų. Darbų aplankas paliekamas mokykloje vertinimui, atsiimti galima po priėmimo rezultatų paskelbimo.

  Stojant į 1-4 klases kiekvienos užduoties atlikimui skiriamos 45 min. Stojant į 5-ą ir vyresnes klases kiekvienos užduoties atlikimui skiriama 90 min.
  Piešimo, tapybos ir kompozicijos užduočių formatai A3. Užduočių atlikimui reikalingą popierių duoda mokykla.

  Patikrinimo metu reikia turėti šias priemones:
  • Įvairaus minkštumo pieštukai (2-3 vnt.), trintukas;
  • Įvairaus dydžio teptukai (2-3 vnt.);
  • Guašo arba akrilo dažų rinkinys, indelis vandeniui, paletė.

Konsultacijos

Kilus klausimams rašykite adresu danute.plechaviciene@p.cmm.lt arba kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją dailės ugdymui Vytenį Baurą telefonu +370 674 53455

REGISTRACIJOS FORMA