Baletas

Baleto skyriuje moksleiviai rengiami darbui profesionaliuose teatruose, taip pat studijoms Lietuvos ir užsienio aukštosiuose mokyklose. Mokiniai įsisavina klasikinio, modernaus, šiuolaikinio, charakterinio, lietuvių liaudies, istorinio, gatvės šokių stilius. Įgyja Baleto artisto ir Šiuolaikinio šokio atlikėjo diplomus. Moksleiviai kviečiami šokti LNOBT spektakliuose „Don Kichotas“, „Bajaderė“, „Korsaras“, „Gulbių ežeras“, „Pelenė“ ir kt. 2008 m. prie Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos atidarytas Šokio teatras, kuriame vyksta mokinių pasirodymai bei spektakliai.

Baleto skyriuje priimame į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės) šokio meno šakos dalykus.


Reikalavimai

Norintys mokytis klasikinio šokio meno šakos dalyko vaikai bus priimami į klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą bei išraiškingumą, klausą ir koordinaciją. Stojant į 6 kl. ir vyresnias bus tikrinami tą klasę atitinkantys klasikinio šokio programos reikalavimai.

Stojamųjų egzaminų metu bus tikrinami mokinių:

  • Profesiniai fizinai duomenys (verstumas, lankstumas, ir kt.) bei kūno proporcijos
  • Klausa (kad būtų drąsiau, rekomenduojame mokiniui pasiruošti padainuoti dainelę arba jos posmelį, jei moka – pagroti pianinu)
  • Koordinacija ir šokėjiškumas
  • Improvizacija ir artistiškumas
Taip pat vyks pokalbis su tėvais ir stojančiuoju. Stojant į 5 ir 6 klases mokiniai turės atlikti sutrumpintą tos klasės lygio klasikinio šokio pamoką, stojant į 7 ir vyresnes klases būsimi mokiniai turės parodyti paruoštą klasikinio šokio variaciją (merginoms privalomi puantai), arba klasikinio šokio kompoziciją (ne ilgesnę kaip 3 min.).

Mokiniai turi ateiti apsirengę baletui tinkama apranga (mergaitės – baletinis kostiumėlis arba aptempti marškinėliai ir trumpikės, baleto bateliai arba kojinaitės; berniukai – aptempti marškinėliai, aptempti šortukai, baleto bateliai arba kojinaitės). Mergaitės turi atvykti į egzaminą be pėdkelnių, tvarkingai į kuoduką surištais plaukais. Solinio pasirodymo muzika turi būti įrašyta į CD ir tinkama groti visuose CD grotuvuose, arba išmaniajame įrenginyje (mob. telefone, planšetėje).

Moderniam/šiuolaikiniam šokiui gabūs vaikai bus priimami į 9-10 klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą, išraiškingumą, kūrybiškumą, koordinaciją, klausą.

Stojantieji į modernaus/šiuolaikinio šokio 9-10 klases stojamųjų egzaminų metu mokiniai:

  • dalyvaus šiuolaikinio šokio pamokoje
  • bus tikrinami jų kūno duomenys (verstumas, lankstumas ir kt.)
  • bus tikrinami jų klausa ir ritmo pojūtis (jei norite, galite pasiruošti dainos ištrauką ar pagroti pianinu)
  • pristatys savo kūrybos miniatiūrą ne ilgesnę nei 3 min. (muzika turi būti įrašyta į CD ir tinkama groti visuose CD grotuvuose arba išmaniajame įrenginyje (mob. telefone, planšetėje))
Vyks pokalbis su stojančiu mokiniu bei jo tėvais/globėjais (tėvų/globėjų dalyvavimas privalomas).

Mokiniai per pamoką turi dėvėti aptemptais rūbais ir mūvėdami medvilnines kojinaites arba basi (šokio bateliai nereikalingi).

Konsultacijos

Norintys dalyvauti baleto skyriaus konsultacinėse pamokose, prašome užpildyti paraišką ir siųsti ją direktoriaus pavaduotojui baleto ugdymui Eligijui Butkui el. paštu: baletas@ciurlioniomm.lt.

Stojantiems į modernų/šiuolaikinį šokį konsultacijas derinti asmeniškai su modernaus/šiuolaikinio šokio metodinės grupės pirmininke Lina Puodžiukaite-Lanauskiene el.paštas: puodziukaite.lina@yahoo.com.

Kilus klausimams kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją baleto ugdymui Eligijų Butkų tel. (85) 2100766 arba į klasikinio šokio metodinės grupės pirmininkę Deimantę Karpušenkovienę el.paštas: deimante_kar@yahoo.com ir modernaus/šiuolaikinio šokio metodinės grupės pirmininkę Liną Puodžiukaitę-Lanauskienę el.paštas: puodziukaite.lina@yahoo.com.

REGISTRACIJOS FORMA

Priėmimas

Į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Į aukštesnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

PILDYTI PRAŠYMĄ DAUGIAU INFO