Muzika

Daugiau nei pusė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivių mokosi muzikos skyriuje. Baigę meninių dalykų programą, kartu su bendruojo ugdymu, šiame skyriuje mokiniai renkasi meno studijas Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiose mokyklose, įsilieja į profesionalių koletyvų veiklą . Aukštą meninio profesinio mokinių pasirengimo lygį rodo pianistų, stygininkų, pūtikų bei choro dirigavimo ir dainavimo mokinių pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, yra nuolat tobulinamos moksleivių ugdymo sąlygos,dedami profesionalūs jaunųjų menininkų muzikantų rengimo pagrindai. Mokinių profesinei brandai didelės reikšmės turi intensyvi meno kolektyvų veikla. Mokykloje yra mažasis ir didysis chorai, simfoninis orkestras, smuikininkų ansamblis.Jie nuolat koncertuoja šalies ir užsienio valstybėse. Mokiniai ugdomi puoselėti senąsias mokyklos tradicijas, sudaromos puikios sąlygos tobulėti kiekvienai talentingai asmenybei.

Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, eufonijos, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.


Reikalavimai

Stojantiesiems į pirmą klasę
 • Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
 • Įsiminti ir pakartoti melodiją ar ritmo motyvą, frazę
 • Ploti ritmą
Stojantiesiems į 2-10 klases
 • Gamų patikra (dvigubos natos nuo 5 kl.)
 • Etiudas
 • Dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Stambios formos kūrinys ( I arba II-III d.)
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Gamų ir skaitymo iš lapo patikra
 • Polifoninis kūrinys
 • Stambios formos (variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
 • Etiudas
 • Pjesė
 • Solfedžio žinių patikra
 • Padainuoti dainą
 • Balso duomenų patikra
 • Padiriguoti kūrinį, jei gali ( nuo 8 kl. )
 • Pagroti chorinę partitūrą, jei gali ( nuo 8 kl.)
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Solfedžio žinių patikra
 • Gamų patikra
 • Etiudas
 • Stambios formos dalis ( I ar II-IIId.) ir pjesė,arba dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Solfedžio žinių patikra
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Stambios formos arba polifoninis kūrinys
 • Etiudas arba pjesė
 • Skaitymo iš lapo patikra
 • Chorinio dainavimo ir dirigavimo, muzikos teorijos ir istorijos bei muzikos kūrybos meno šakos dalykų, stojant į 4-10 klases, reikia atlikti dvi pasirinktas gamas (mažorinę ir minorinę) pagal savo galimybes.

Konsultacijos

Norintys dalyvauti šeštadieninėse muzikos skyriaus konsultacijose, prašome užpildyti paraišką ir siųsti ją el. paštu sekretore@ciurlioniomm.lt. Kilus klausimams kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją muzikos ugdymui Eglę Čobotienę tel. (85) 2100732, ar sekretorę Kristiną Bečelytę tel. (85) 2111207

REGISTRACIJOS FORMA