Dailė

Dailės skyriuje priimame į specializuoto ugdymo daile programą su meno šakos dalyku - kompozicija; Baigę 10-tą klasę, 11-oje mokiniai gali rinktis grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką


Reikalavimai

Į dailės skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai, piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė;

Į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.

Į dailės egzaminą atsinešti:

  • Pieštukus -1-3 vnt. (skirtingo kietumo-minkštumo)
  • Teptukus įvairaus dydžio - 2-3 vnt.
  • Dažus (guašas, akvarelė)
  • Namų darbus (piešinius)

Dailės egzaminas susideda:

  • I darbas - piešinys (darbas atliekamas pieštuku, popieriaus formatas A3)
  • II darbas - natiurmortas (darbas atliekamas dažais, popieriaus formatas A3)
  • III ir IV darbai - kompozicijos nurodyta tema (laisvai pasirinkta technika, popieriaus formatas A3)
  • Pokalbis su tėvais
Pateikiami darbai, atlikti prieš stojamuosius egzaminus (namuose, būreliuose, mokykloje).

Smulkesnė informacija tel. 8 674 53455

Konsultacijos

Norintys dalyvauti dailės skyriaus konsultacinėse pamokose, prašome užpildyti paraišką ir siųsti ją direktoriaus pavaduotojui dailės ugdymui Vyteniui Baurai el. paštu: daile@ciurlioniomm.lt . Kilus klausimams kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją dailės ugdymui Vytenį Baurą tel. (85) 2100756

REGISTRACIJOS FORMA

Priėmimas

Į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Į aukštesnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

PILDYTI PRAŠYMĄ DAUGIAU INFO